Menu
Menu

Begrip voor elkaar

Ik heb een collega en wij begrijpen elkaar gewoon niet. Als ik iets zeg wat goed is bedoeld dan vat zij het weer verkeerd op. Maar andersom geldt ook dat ik haar ook niet begrijp. Als ze mij iets zegt gaat dat ook altijd op zo’n botte vervelende toon. Ik denk echt dat zij mij niet mag. Ik zou dit graag anders zien. Ik zie er tegenop om met haar samen te werken. Eerder hebben we al eens om tafel gezeten om het te bespreken. Zij zei toen dat er niets was en het niets met mij te maken had.

We hebben besproken hoe met elkaar om te gaan. Daar komt in de praktijk helaas niet veel van terecht.

Herkenbaar? Iedereen heeft wel een collega waar je wat minder goed mee op kan schieten. Dit kan komen doordat je heel verschillend bent. Jullie hebben een andere persoonlijkheid. Wat altijd van belang is is dat er begrip is voor elkaar. Als je elkaar begrijpt zul je elkaar ook eerder respecteren.

Gedrag kan mensen uit elkaar drijven. Er ontstaan meningsverschillen, onbegrip, irritaties en zelfs haat en ruzie. Door je best te doen om te begrijpen waarom iemand doet wat hij doet, kun je dichter bij die persoon komen. Stop met schreeuwen, en start met luisteren.

Leer de mensen om je heen beter begrijpen. Hoe beter je de mensen begrijpt, des te makkelijker de omgang zal zijn. Doe je best om slechts vragen te stellen, en goed te luisteren naar de antwoorden. Probeer een rustig gesprek op te bouwen, en blijf rustig doorvragen. Houd je oordelen voor je tijdens zo’n gesprek. Besef dat wat jij vindt niet persé de absolute waarheid is. Je wilt de ander begrijpen, niet jouw mening opdringen. Stel geen vragen met een oordeel erin verpakt. Probeer je te verplaatsen in de ander. Als je begrijpt waarom iemand bepaald gedrag heeft vertoond, kun je proberen jezelf in de ander te verplaatsen. Hoe beter jij begrijpt waarom iemand bepaald gedrag vertoont, des te eenvoudiger het wordt om de ander te accepteren, respecteren en tolereren. Begrip is de basis voor tolerantie.

Vandaag
Tips voor vandaag:
1.       Luister meer, praat minder
2.       Zorg voor een positieve houding
3.       Neem tijd voor de ander
4.       Zeg vaker: hoe kan ik je helpen?
5.       Je lichaamstaal en gezichtsuitdrukking spreken boekdelen
6.       Verlies je doel niet ui het oog
7.       Verander eens van perspectief
8.       Zet je trots opzij
9.       Vergeet niet te lachen!

Morgen
De SBA heeft een cursus persoonlijke effectiviteit. In deze cursus ga je onder andere je kwaliteiten in beeld brengen. Je collega’s doen dat ook. Daarnaast worden je valkuilen in beeld gebracht. Grote kans dat datgene wat je zo vervelend vindt aan die collega, iets is waar jij wat te weinig van hebt. Door hier als team met elkaar mee aan de slag te gaan krijg je inzicht in elkaars kwaliteiten en valkuilen en door het hier met elkaar over te hebben ontstaat er ook meer begrip voor elkaar. Voor meer informatie kijk je op onze website.