Arbeidsvoorwaarden

Heldere afspraken zijn een onmisbare basis voor goed werkgever- én werknemerschap. In de Cao Apotheken staan de belangrijkste zaken vastgelegd. De kunst is ze te vertalen naar júllie praktijk. In goed overleg maak je werkafspraken die zorgen voor een fijne werksfeer en tevreden collega's die met plezier naar hun werk gaan. De Cao is voor iedereen te vinden op onze site. UiB helpt je de Cao goed uit te voeren en geeft direct inzicht voor medewerkers. Wil je weten hoe het staat met het werkplezier en de betrokkenheid in je team? SBA helpt je op weg met informatie en instrumenten. Zo weet je zeker dat je doet wat moet én kan.

Cao Apotheken
In de Cao Apotheken staan afspraken over salarissen, werktijdenregeling, toeslagen, vakantie en verlof en scholing. Ook vind je hierin functiebeschrijvingen en arbeidsovereenkomsten. Kom je er niet uit? De SBA Servicedesk beantwoordt al je cao-vragen.

Uren in Balans
Uren in Balans (UiB) is hét plannings- en urenregistratiesysteem voor apotheken. Eén programma waarin je je personeelsplanning, het maken van werkroosters en je uren-, ziekte- en verlofregistratie regelt. Medewerkers checken via hun eigen portaal of de UiB-app hun werkrooster en verlofsaldi.  Dagje vrij vragen? Ook dat kan via de app. Hoe makkelijk en efficiënt is dat?

Medezeggenschap
Zeker, er zijn wettelijke verplichtingen. En er zijn nóg betere redenen om medezeggenschap in de apotheek goed te organiseren. Door medewerkers te betrekken bij de ontwikkeling van de organisatie kunnen ze beter meedenken over verbeteringen, hun collega’s meenemen in noodzakelijke veranderingen en bijdragen aan elkaars werkplezier. We hebben op een rij gezet wat minimaal nodig is en wat er nog meer mogelijk is om betrokkenheid te vergroten.

MTO en WDO
Tevreden medewerkers en leidinggevenden hebben meer werkplezier, zijn productiever én leveren betere dienstverlening. Het SBA-medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) brengt de tevredenheid van je apotheekteam in kaart. Wil je meer inzicht in de werkdruk in jullie team? Het Werkdrukonderzoek (WDO) analyseert de oorzaken en wijst de weg naar oplossingen.

Arbeidsvoorwaarden