Arbeidsmarktonderzoek en Sectoranalyse openbare apotheekbranche

Met trots presenteert de SBA het Arbeidsmarktonderzoek en de Sectoranalyse van de openbare apotheekbranche! 

Ontwikkelingen zoals toenemende zorgkosten, de groeiende rol van zorgverzekeraars, maar ook de samenstelling en (geestelijke) gezondheid van de bevolking zijn voelbaar aan de balie en op de werkvloer. Het is daarom belangrijk oog te hebben voor de situatie van werkgevers en werknemers in onze branche. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat apotheken beschikken over voldoende teamleden die vandaag en in de toekomst met kennis van zaken en plezier in het werk uitstekende farmaceutische zorg verlenen? Aanleiding voor de SBA tot het uitvoeren van een Arbeidsmarktonderzoek en een Sectoranalyse. Op basis van de Sectoranalyse wordt bovendien een subsidieaanvraag in het kader van de MDIEU-regeling [1] ingediend.

Wat houden beide onderzoeken in?
In het arbeidsmarktonderzoek wordt ingegaan op de trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor apothekers, apothekersassistenten en de overige leden van het apotheekteam.
In de sectoranalyse zijn de huidige en toekomstige knelpunten en uitdagingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid voor alle medewerkers in de branche Openbare Apotheken in kaart gebracht.
Vanwege de inhoudelijke eisen van het Ministerie van SZW voor de MDIEU-subsidieaanvraag, is er op onderdelen sprake van overlap in beide rapporten. De rapporten vormen samen een goede basis voor Cao-partijen, werkgevers en de SBA om initiatieven en een actieplan te ontwikkelen gericht op het personeels- en organisatiebeleid. Beide rapporten en het in 2019 gepubliceerde rapport 'Knelpunten op de arbeidsmarkt van apothekersassistenten' staan bij de downloads op deze pagina.

Meer weten over beide onderzoeken?
Hier kun je het webinar van december 2021 terugkijken op YouTube.
De PowerPoint-presentatie van het webinar vind je hier.

Gezamenlijke inspanning
De rapporten zijn het resultaat van de gezamenlijke inspanningen van alle stakeholders in de sector, van zelfstandige apotheken tot ketenorganisaties, van Brancheloket Apotheken en KNMP tot en met PMA en KABIZ. In opdracht van de Cao-partijen [2] heeft de SBA de regie op zich genomen in beeld te brengen waar de knelpunten en uitdagingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid zitten, om vervolgens onder andere met MDIEU-subsidie producten en diensten te ontwikkelen die de apotheekbranche ontzorgen op het gebied van personeelsbeleid.
___________________________________________
[1] MDIEU staat voor Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder uittreden. Middels deze regeling is de komende vijf jaar een subsidiebedrag van tegen de 1 miljard euro voor alle branches beschikbaar ter ondersteuning van werkgevers bij duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers.
[2] Werkgeversvereniging Zelfstandig Openbaar Apothekers (WZOA), Associatie van Ketenapotheken (ASKA), FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn.