Agressie in de apotheek

Agressie, helaas komt het ook voor in de apotheek. Een boze patiënt staat aan de balie, het voorgeschreven medicijn is niet beschikbaar, hij raakt steeds geïrriteerder en begint zijn stem te verheffen. Je voelt je ongemakkelijk en er staan nog meer patiënten te wachten. Wat moet je doen, wat kun je zeggen? Hoe krijg je deze patiënt rustig de apotheek uit?

In de cursus omgaan met agressie wordt onder andere gebruik gemaakt van het RED-principe. RED staat voor Respect, Eerlijkheid en Duidelijkheid.

Deze drie begrippen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en vormen de basis voor een effectieve aanpak van grensoverschrijdend en agressief gedrag. Het gevoel onrespectvol benaderd te worden, een oneerlijke behandeling en onduidelijkheid zijn veel genoemde redenen waarom mensen grensoverschrijdend of agressief gedrag gaan vertonen.

Wat je geeft, krijg je terug. Door een ander volgens het RED-principe te behandelen, vergroot je de kans dat je zelf ook op die manier wordt behandeld.

Onder de downloads vind je de volgende documenten:

  • Uitleg RED-principe. Door een ander volgens het RED-principe te behandelen, vergroot je de kans dat je zelf ook op die manier wordt behandeld.
  • Reduceren van spanning als je te maken hebt met agressie in de apotheek.
  • Voorbeeldprotocol hoe om te gaan met agressie. Deze kun je vertalen naar de eigen situatie in de apotheek.

 

'' Een van de weinige cursussen waarbij de docenten echt vol passie les gaven en waardoor de tijd vloog. Iedereen was erg geïnteresseerd en oplettend''