Medezeggenschap loont met PVT of OR

Zeker, er zijn wettelijke verplichtingen. En er zijn nóg betere redenen om medezeggenschap in de apotheek goed te organiseren. Door medewerkers te betrekken bij de ontwikkeling van de organisatie krijgen ze meer inzicht in de afwegingen en die dilemma’s die zich voordoen. Zo kunnen medewerkers beter meedenken over oplossingen, verbeteringen en innovaties, hun collega’s meenemen in noodzakelijke veranderingen. Bovendien verhoogt het de betrokkenheid en het werkplezier van jou en je collega’s.

De basis voor medezeggenschap
De wettelijke regels zijn vastgelegd in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Afhankelijk van de grootte van je organisatie zijn er verschillende opties: een personeelsvergadering, een personeelsvertegenwoordiging (PVT) of een OR.

Aantal medewerkers in dienst

Wettelijk verplicht 

Vrijwillig
0 t/m 9
  • Geen verplichtingen 
  • Het organiseren van personeelsvergaderingen* met instemming of op initiatief van de werkgever.
10 t/m 49
  • Minimaal 2 maal per jaar een personeelsvergadering organiseren*.
  • Extra personeelsvergaderingen organiseren als het personeel daar om vraagt
  • Het oprichten van een PVT is verplicht als 2/3 deel van de medewerkers er voor is. Als personeelsleden vragen om de oprichting van een PVT, is de werkgever verplicht te onderzoeken of 2/3 deel van de medewerkers er voor is.
  • Een PVT of OR oprichten Er hoeven dan geen personeelsvergaderingen in de zin van de WOR meer gehouden te worden
  • Een PVT of OR oprichten mag altijd, ook op initiatief van de werkgever of op verzoek van minder dan 2/3 van de medewerkers.
50 of meer 
  • Een OR oprichten
 

*Het gaat hier om een personeelsvergadering zoals beschreven in artikel 35b van de WOR. Wat dat precies inhoudt lees je hier.

In de Cao Apotheken staan geen aanvullende of afwijkende afspraken over medezeggenschap ten opzichte van de WOR.

Wil je weten hoe het precies zit?
Er is veel duidelijke en actuele informatie te vinden op:
Rijksoverheid.nl of op het Arboportaal van de Rijksoverheid.

Medezeggenschap loont met PVT of OR