Wil je mijn blogs lezen? Klik op mij!
Menu
Menu

Ik weet waar ik recht op heb als het gaat om salaris, verlof en vakantie. En ook wat mijn plichten zijn!

Bereid je vandaag voor op de dag van morgen.

Cao Apotheken

De Cao Apotheken komt tot stand door onderhandelingen van de sociale partijen. De werkgevers worden vertegenwoordigd door de VZA (Vereniging Zelfstandige Apothekers) en de Associatie van Ketenapotheken (ASKA) en de werknemers door FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn.

In de Cao Apotheken staan afspraken over je salaris, je werktijdenregeling, toeslagen, vakantie en verlof en scholing. Ook vind je hierin functiebeschrijvingen en arbeidsovereenkomsten. 
De Cao Arbeidsomstandigheden Apotheken vult deze cao aan en bevat afspraken over arbeidsomstandigheden en het veilig werken in de apotheek. Denk bijvoorbeeld aan werkdruk, zwangerschap en gevaarlijke stoffen.


Vragen? Blijf er niet mee zitten!
Ben je werknemer en heb je vragen? Blijf er niet mee zitten en kijk bij de 'Veelgestelde vragen Cao' hieronder. Staat je vraag er niet tussen? Mail dan naar servicedesk@sbaweb.nl of bel met de SBA Servicedesk telefoon 0900 722 26 67 (1 ct/pm). Ben je werkgever bel dan met de afdeling Arbeidszaken van de KNMP, telefoon 070–373 72 71 (vanaf 11 uur).

 

Veelgestelde vragen Cao

 • De Cao Apotheken 2017-2019 gold voor de periode van 1 mei 2017 tot en met 30 april 2019. Deze periode is inmiddels verstreken. De Cao heeft echter een nawerking wat in principe betekent dat alle regels en afspraken uit de Cao nageleefd of opgevolgd moeten worden voor alle medewerkers die op of voor 30 april 2019 in dienst waren of met een arbeidscontract waarin verwezen wordt naar de Cao Apotheken. Ook contracten die na 30 april zijn afgesloten en een verwijzing hebben naar de Cao vallen onder de nawerkingsregel. Ons advies aan werkgevers is om ook nu arbeidscontracten af te sluiten op basis van de Cao Apotheken.

 • De ‘oude’ regeling uit de Cao Apotheken 2016–2017 blijft geldig voor de lopende ziektegevallen. Dus was je voor 30 april 2019 al langdurig ziek, dan geldt voor jou de oude regeling. De nieuwe percentages gelden voor werknemers die op of na 30 april 2019 ziek worden. Let op: als iemand na 30 april ziek wordt maar in de 4 weken voorafgaand zich al een keer heeft ziekgemeld, is dit een doorlopende ziekte en geldt de oude regeling.

 • Zowel de kosten van registratie als herregistratie bij het Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KA) worden vergoed door de SBA. Dit kan met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2018. Stamt je registratie of herregistratie van voor 1 juli 2018, dan kom je niet in aanmerking voor deze vergoeding. De registratiekosten voor het Kwaliteitsregister werden voor 1 juli 2017 niet doorberekend aan individuele medewerkers, maar via KAOF en de SBA direct aan de uitvoerder KABIZ betaald.

  Om in aanmerking te komen voor vergoeding dient de werkgever een declaratie in. Dit kan door een mail te sturen naar de SBA (administratie@sbaweb.nl). Hierin dient de werkgever de volgende gegevens te vermelden:

  • Naam en adres werkgever
  • Bankrekeningnummer werkgever
  • PMA-nummer werkgever (deze vind je op de factuur van het Pensioenfonds)
  • PMA-nummer werknemer (deze vind je op de factuur van het Pensioenfonds)
  • Factuur uit KABIZ toevoegen als bijlage
 • Ben je een herintreder dan ga je hierover het gesprek aan met je (toekomstige) werkgever. Samen bepaal je op welk aantal dienstjaren je start en hoe snel je stijgt.

 • Cao-partijen FNV, CNV, ASKA en VZA hebben gezamenlijk besloten de onderhandelingen over een nieuwe Cao Apotheken op te schorten. Struikelblok is de loonontwikkeling. De onderhandelingen verliepen goed en alle partijen vinden dat er een nieuwe Cao moet komen. De ontwikkeling van het loon wordt echter grotendeels bepaald door geld dat verzekeraars beschikbaar stellen aan de apotheekbranche. De hoeveelheid geld wordt bepaald door het OVA-percentage (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling). Met dat percentage moeten de loonkosten geïndexeerd worden en verzekeraars moeten deze OVA-ruimte opnemen in hun tarieven. De OVA voor 2019 voorziet in een loonontwikkeling van 2,7%. Cao-partijen constateren dat verzekeraars op dit moment de OVA-ruimte vooralsnog niet beschikbaar stellen aan de sector. De cao-partijen hebben nu besloten om de krachten te bundelen en te onderzoeken of en zo ja, welke acties mogelijk zijn richting de verzekeraars om hen ertoe te bewegen die ruimte toe te kennen. Daarbij worden juridische stappen niet uitgesloten. In afwachting daarvan is het cao-overleg opgeschort.
  Voor de werknemers in de apotheken betekent dit dat alle bepalingen uit de huidige cao die per 1 mei jl. is afgelopen, voorlopig blijven gelden. Partijen hebben gezamenlijk afgesproken dat zodra er meer duidelijkheid is over de te ondernemen stappen richting de verzekeraars, zij het cao-overleg zullen hervatten.

Cao Bedrijfsfonds Apotheken

De SBA heeft een eigen Cao. Hierin is bijvoorbeeld de hoogte van de premieafdracht die alle apotheken aan de SBA betalen vastgesteld. Ook deze komt tot stand door onderhandeling tussen sociale partijen. Lees meer over de Cao SBA en de SBA.