Menu
Menu

Ik weet waar ik recht op heb als het gaat om salaris, verlof en vakantie. En ook wat mijn plichten zijn!

Bereid je vandaag voor op de dag van morgen.

Cao Apotheken

De Cao Apotheken komt tot stand door onderhandelingen van de sociale partijen. De werkgevers worden vertegenwoordigd door de VZA (Vereniging Zelfstandige Apothekers) en de Associatie van Ketenapotheken (ASKA) en de werknemers door FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn.

In de Cao Apotheken staan afspraken over je salaris, je werktijdenregeling, toeslagen, vakantie en verlof en scholing. Ook vind je hierin functiebeschrijvingen en arbeidsovereenkomsten. 
De Cao Arbeidsomstandigheden Apotheken vult deze cao aan en bevat afspraken over arbeidsomstandigheden en het veilig werken in de apotheek. Denk bijvoorbeeld aan werkdruk, zwangerschap en gevaarlijke stoffen.


Vragen? Blijf er niet mee zitten!
Ben je werknemer en heb je vragen? Blijf er niet mee zitten en kijk bij de 'Veelgestelde vragen Cao' hieronder. Staat je vraag er niet tussen? Mail dan naar servicedesk@sbaweb.nl of bel met de SBA Servicedesk telefoon 0900 722 26 67 (1 ct/pm). Ben je werkgever bel dan met de afdeling Arbeidszaken van de KNMP, telefoon 070–373 72 71 (vanaf 11 uur).

Heb je vragen over de 'tussen-Cao Apotheken' met een looptijd van 1 mei 2019 tot en met 30 juni 2021? Klik dan hier!
Voor meer algemene vragen over de Cao Apotheken kun je de Veelgestelde vragen hieronder raadplegen.

 

Veelgestelde vragen Cao

 • In de CAO Apotheken staat beschreven onder Hoofdstuk 5 artikel 12 punt 4. dat je maximaal 9 uur bovenop je aanstellingsomvang extra mag worden ingeroosterd, uiteraard mag dat niet maanden lang gebeuren.

  In artikel 14 vergoeding overwerk (JUS uren) staat dat de vergoeding voor overwerk wordt verstrekt in de vorm van vrije tijd, gelijk aan het aantal uren dat het overwerk heeft geduurd. Indien het overwerk in de hiervoor genoemde periode niet in vrije tijd gecompenseerd kan worden, dan wordt het overwerk per uur vergoed tegen toeslag 25% van het uurloon. Deze uitbetaling kan alleen plaatsen vinden op 1 juli van het jaar daarop.

 • Update: op 5 januari jl. is er een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao bereikt. Er komt een 'tussen-Cao Apotheken' met een looptijd van 1 mei 2019 tot en met 30 juni 2021. Meer weten? Lees het hier!
  Of ga direct door naar de FAQ over deze tussen-cao, en klik hier. 

  De Cao Apotheken 2017-2019 gold voor de periode van 1 mei 2017 tot en met 30 april 2019. Deze periode is inmiddels verstreken. De Cao heeft echter een nawerking wat in principe betekent dat alle regels en afspraken uit de Cao nageleefd of opgevolgd moeten worden voor alle medewerkers die op of voor 30 april 2019 in dienst waren of met een arbeidscontract waarin verwezen wordt naar de Cao Apotheken. Ook contracten die na 30 april zijn afgesloten en een verwijzing hebben naar de Cao vallen onder de nawerkingsregel. Ons advies aan werkgevers is om ook nu arbeidscontracten af te sluiten op basis van de Cao Apotheken.

 • De ‘oude’ regeling uit de Cao Apotheken 2016–2017 blijft geldig voor de lopende ziektegevallen. Dus was je voor 30 april 2019 al langdurig ziek, dan geldt voor jou de oude regeling. De nieuwe percentages gelden voor werknemers die op of na 30 april 2019 ziek worden. Let op: als iemand na 30 april ziek wordt maar in de 4 weken voorafgaand zich al een keer heeft ziekgemeld, is dit een doorlopende ziekte en geldt de oude regeling.

 • Zowel de kosten van registratie als herregistratie bij het Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KA) worden vergoed door de SBA. Dit kan met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2018. Stamt je registratie of herregistratie van voor 1 juli 2018, dan kom je niet in aanmerking voor deze vergoeding. De registratiekosten voor het Kwaliteitsregister werden voor 1 juli 2017 niet doorberekend aan individuele medewerkers, maar via KAOF en de SBA direct aan de uitvoerder KABIZ betaald.

  Om in aanmerking te komen voor vergoeding dient de werkgever een declaratie in. Dit kan door een mail te sturen naar de SBA (administratie@sbaweb.nl). Hierin dient de werkgever de volgende gegevens te vermelden:

  • Naam en adres werkgever
  • Bankrekeningnummer werkgever
  • PMA-nummer werkgever (deze vind je op de factuur van het Pensioenfonds)
  • PMA-nummer werknemer (deze vind je op de factuur van het Pensioenfonds)
  • Factuur uit KABIZ toevoegen als bijlage
 • Ben je een herintreder dan ga je hierover het gesprek aan met je (toekomstige) werkgever. Samen bepaal je op welk aantal dienstjaren je start en hoe snel je stijgt.

Cao Bedrijfsfonds Apotheken

De SBA heeft een eigen Cao. Hierin is bijvoorbeeld de hoogte van de premieafdracht die alle apotheken aan de SBA betalen vastgesteld. Ook deze komt tot stand door onderhandeling tussen sociale partijen. Lees meer over de Cao SBA en de SBA.